Isolering

Hvorfor er det en god idé at isolere sit hjem? Det er det fordi det sparer dig for en masse penge! Og vi hjælper dig gerne med at sikre at din bygningsisolering er i top, hvad enten det gælder tage, loft, gulve eller mure. Således at dit hus lever op til kravene for isoleringsevne og energiforbrug.

Hvis vinduerne er utætte, hulmuren eller loftet er dårligt isoleret, vil varmen hurtigt forsvinde ud af de kolde og ikke-isolerede flader. Det har ikke kun en betydning for varmeregningen, men også for indeklimaet og miljøet. Der er især en stor chance for at meget varme slipper ud, i ældre tagkonstruktioner og lofte, eller i huse bygget før 1990érne.

En god isolering har følgende fordele:

 • Bevarer en konstant temperatur i hjemmet
 • Reducere varmetabet og giver mindre varmeregninger
 • Mindsker risikoen for fugtdannelse og dermed råd og svamp i træværket
 • Mindsker træk og kulde ved gulvet
 • Dæmper støj fra trafik og fodtrin

Hvor kan man isolere?

Det er en god idé at isolere/efterisolere alle de steder man kan isolerere, hvilket er:

 • Tag
 • Skråvægge
 • Skunk
 • Loft
 • Facader
 • Hulmur
 • Inderside af ydremur
 • Kældre

Isolering kan og bør anvendes i samtlige vægge og gulve i husstanden, men det varierer fra hjem til hjem, hvor meget isolering der kan være plads til. Det afhænger af tykkelsen på din ydervæg og det mulige hulrum under dit gulv.

Da varmen stiger opad, er loft og tag det bedste sted at starte med at isolere, hvis du vil spare på varmen og mindske varmeregningen.

Hvornår trænger dit tag til at blive isoleret?

 • Hvis det er over 10 år gammelt
 • Hvis dit tag ikke allerede er blevet efterisoleret
 • Hvis dit tag er utæt eller i rigtig dårlig stand

 

Certificeret Energivejledere

Energivejlederen

Københavns Tømrer er blevet certificerede energivejledere, hvilket betyder at vores medarbejdere har været på en 3 dags uddannelse, i samarbejde med Dansk Byggeri og Teknologisk Institut. Her har vi fået intens undervisning i installation af energibesparende løsninger, herunder bl.a. vinduer.

 • isolering